Свяжитесь с нами

044 209 23 52 067 233 50 58

Свяжитесь с нами

044 209 23 52
067 233 50 58

Статьи

ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН, ЯК НАСЛІДОК НЕВИКОНАННЯ РІШЕННЯ СУДУ (погляд з різних сторін)

обмеженняБільшість людей впевнені, що перемога у суді та ухвалення рішення на їх користь завершує такий виснажливий та нелегкий процес у захисті та відновленні своїх прав. На жаль, українські реалії доводять інше: починається не менш кропіткий  процес виконання законного рішення, що у більшості випадків супроводжується залученням державних або приватних виконавців, вжиття з їхнього боку всіх належних заходів для ефективного примусового виконання судового рішення, оскільки, як свідчить практика, боржники не часто поспішають виконати рішення суду та/або погасити заборгованість самостійно.

Одним з найбільш ефективних засобів, які сприяють досягненню максимального результату щодо примусового виконання судового рішення – є обмеження права виїзду за кордон. Як свідчить практика, це один з найбільш дієвих способів забезпечення виконання рішення суду, який застосовується  відповідно до Закону України «Про виконавче провадження». Однак, потрібно брати до уваги той факт, що застосовується таке обмеження не одразу ж після відкриття виконавчого провадження, а лише у разі ухилення боржника від виконання судового рішення. Окрім цього, рішення про обмеження права виїзду за кордон, як тимчасовий захід до повного погашення заборгованості, встановлюється судом за поданням державного/приватного виконавця. У кожному окремому випадку  суд, за власним переконанням, вирішує чи достатньо обґрунтованими є докази, що свідчать про ухилення боржника від виконання своїх зобов’язань. Досить абстрактно, чи не так? На нашу думку, більш конкретніше це питання вирішено законодавцем  у справах про стягнення аліментів. Так, за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, виконавець самостійно виносить вмотивовану постанову про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України - до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі. Чітко визначені і часові межі ухилення від виконання рішення суду, і процедура більш прозора.

У будь-якому разі, хочемо додати, що застосувати цей захід не завжди легко, оскільки і самі виконавці не рідко «забувають» про наданні їм законодавчі можливості і не вчиняють жодних дій, «розводячи руками», посилаючись на неймовірне навантаження. Однак, не потрібно боятися нагадати їм про їх посадові обов’язки та Ваші законні права та інтереси, які потребують захисту. Якщо ж не має реакції, то сміливо можна подавати скаргу керівнику органу, а в подальшому скаржитись до регіонального керівництва виконавчої служби. Мусимо зазначити, що в разі складання скарги з чітким обґрунтуванням порушень законодавства з боку виконавця, реакція буде фактично миттєва. Тому, стягувану потрібно завжди тримати виконавця в «тонусі», або мати представника, який з професійної точки зору буде «мотивувати» виконавця виконувати свої обов’язки.

Однак, в такій ситуації завжди є дві сторони: стягувач та боржник. Дії стягувача приблизно зрозумілі, але що робити, якщо особа виступає з протилежної сторони – є боржником. Адже право на правову допомогу мають обидві сторони, в тому числі й та, що захищається. Так, є рішення суду, яке необхідно виконати, коштів для того, щоб погасити заборгованість  немає, виконавець вживає незручні заходи, арештовує майно, забороняє виїзд за кордон, як виходити із цієї ситуації?

На початку, потрібно чітко вивчити документи, які стали підставою відкриття виконавчого провадження: виконавчий лист, наказ, виконавчий напис нотаріуса тощо. Адже лише у випадку їх належного оформлення, виконавець відкриває виконавче провадження та виносить відповідну постанову. В разі наявності юридичних зауважень до виконавчого документу та/або обставин, такий виконавчий документ можна визнати таким, що не підлягає виконанню, наслідком чого буде закриття виконавчого провадження та скасування всіх заходів (арешт, опис, обмеження у виїзді за кордон тощо).

Однак, якщо ж виконавче провадження відкрите без явних порушень закону, передусім, намагайтеся підтримувати контакт з виконавцем, переконайте його, що невиконання Вами рішення спричинене не ухилянням від виконання, а скрутною матеріальною ситуацією. По – мірі можливості частково погашайте наявну заборгованість. Активна участь у виконавчому провадженні з Вашого боку сприятиме зниженню ризику обмеження Вас у праві виїзду закордон, принаймні, - у вас будуть аргументи для суду під час захисту своїх прав на вільне пересування.

Йдемо далі. У разі, коли Вас вже обмежено у праві виїзду за кордон – є кілька варіантів вирішення проблемної ситуації на Вашу користь. Перший варіант – максимально простий, але не завжди вигідний для Вас у матеріальному вимірі. Все, що необхідно – просто погасити заборгованість та надати таке підтвердження виконавцю. Якщо виконавчих проваджень декілька, а коштів для погашення заборгованості не вистачає -  першочергово обирайте ту заборгованість, щодо якої Ви і обмежені у праві виїзду за кордон.

Наступний варіант – це оскарження в судовому порядку (в т.ч. апеляційному) рішення виконавця та/або суду, яким встановлюються обмеження для Вас щодо виїзду за кордон. Як ми вже зазначили вище, подання щодо ухилення Вами від виконання рішення суду (погашення заборгованості) повинно бути обґрунтованим, тобто повинні бути наявні такі факти як: необґрунтовані витрати, приховування майна, укладання фіктивних договорів, підтвердження закордонних поїздок тощо. Українські суди зазвичай досить формально підходять до цього моменту і не досліджують належним чином подібні факти, що є підставою для подальшого оскарження боржником такого рішення і скасування обмеження права виїзду за кордон в апеляційному порядку.

Інший варіант – досить складний, але не менш ефективний. Вам, як боржнику, необхідно відшукати вагомі обставини для суду, які свідчитимуть, що рішення про відкриття виконавчого провадження було необґрунтованим і потребує скасування. В разі позитивного для боржника рішення суду, виконавче провадження фактично підлягає закриттю, а всі заходи забезпечення виконання рішення суду, в тому числі і обмеження у праві виїзду за кордон автоматично скасовуються. Наприклад, відносно одного з наших клієнтів було відкрито виконавче провадження щодо стягнення з нього заборгованості за неналежним місцем виконання рішення, що було доведено нами. Як результат, суд визнав дії виконавця протиправними, скасував постанову про відкриття виконавчого провадження, що автоматично призвело до скасування всіх обмежувальних заходів. Як бачимо, усе можна вирішити правовим шляхом, а з кваліфікованою юридичною підтримкою це можна зробити у рази швидше та якісніше. Пам’ятайте про свої права і не дозволяйте їх нікому порушувати.

 

www.advice.ua

www.ua-advice.com

 

Група компаній «ADVICE»

Керуючий партнер, адвокат Кулаков Віталій

Юрист Римець Христина

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ДО 1 АПРЕЛЯ: что нужно знать субъектам декларирования?

декларированиеВ нынешнем году, как и в прошлом, для лиц, уполномоченных на исполнение функций государства и местного самоуправления, государственных служащих, других субъектов декларирования в соответствии с Законом Украины «О противодействии коррупции», подходит к завершению кампания по электронному декларированию. Напомним, что срок подачи электронной декларации – до 1 апреля 2019 г.

Несмотря на многочисленные разъяснения Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (далее – НАПК), субъекты декларирования продолжают допускать ошибки (умышленные или неумышленные), не верно трактовать положения законодательных и нормативних актов, что в последствии приводит к привлечению последних к административной ответственности. Попробуем в данной статье коротко и понятно обратить внимание новых и старых субъектов декларирования на важные аспекты. Итак, что нужно делать?

  1. Декларация подается путем заполнения специальной ее формы на официальном сайте НАПК.
  2. Проверьте свой электронный почтовый адрес, который указывается в персональном кабинете Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
  3. Убедитесь, что Ваша электронная цифровая подпись (ЕЦП) в рабочем состоянии и срок ее действия не закончен. В ином случае, ее нужно сделать или продлить.

Если с этим все в порядке, начинаем заполнять?

Объекты недвижимости и транспортные средства

В этом разделе необходимо указывать ведомости об объектах недвижимости, которые принадлежат субъекту декларирования или членам его семьи не только на праве собственности(в том числе совместной), а и на праве аренды или ином праве пользования, не зависимо от специфики такого договора ( аренда, право на настройку, сервитут, залог, право пользования землей для с/х потребностей – эмфитевзис, пользование имуществом на основании генеральной или иной доверенности). Необходимо указывать вид, местонахождение каждого объекта, дату возникновения права владения/пользования, стоимость приобретения и т.п.

При этом, если имущество приобреталось давно и его оценка не проводилась, если стоимость имущества определить реально не возможно, например, в случае приобретения объекта за советские рубли, - в декларации, в соответствующем поле, где указывается стоимость – необходимо указать «Неизвестно».

Если имущество находится в совместной собственности, то ведомости о других сособственниках, также указывается в декларации. При этом, аналогичная ситуация и с объектами аренды – собственника такого имущества также необходимо указывать в декларации.

ВАЖНО! Необходимо указывать только те объекты, которые принадлежали субъекту декларирования (членам его семьи) по состоянию на 31.12.2018г. Таким образом, если вы продали объект недвижимости или закончился договор аренды до 31.12.2018г. – об этом имуществе в разделе 3 не указывается.

Помните, что право собственности возникает с момента государственной регистрации, поэтому именно эта дата для вас является определяющей. Т.е., если вы проинвестировали, к примеру, объект недвижимости, но прав на него не получили (не зарегистрировали), этот объект также не может попасть в раздел 3.

В отличии от нематериальных активов, ведомости о транспортных средствах указываются не зависимо от их стоимости. При этом, указывается стоимость на момент приобретения транспортного средства (покупка, аренда, лизинг и т.п.). Если транспортное средство ввозилось в Украину самостоятельно и субъект декларирования понес таможенные, брокерские и иные налоговые обязательства, то в этом случае, эти суммы не являются объектом декларирования. Однако, если все эти платежи в совокупности превышают установленный порог, сделаны в отчетном периоде, то субъект декларирования обязан указать это в разделе, который содержит данные о расходах и сделках.

Бывают случаи, когда субъект декларирования «как бы» отчуждает транспортное средство по генеральной доверенности, получил денежные средства и считает, что транспортным средством владеет новый собственник. Однако, в таком случае, субъект декларирования обязан обратиться в сервисный центр МВД и уточнить, является ли он по состоянию на 31.12.2018г. собственником транспортного средства по реестру или нет. Если является, то такое транспортное средство должно быть отображено в декларации.

Подарки и Деньги

Что такое подарок в понимании закона? Это денежные средства, любое имущество, предметы, льготы, услуги, нематериальные активы, которые предоставлялись субъекту декларирования бесплатно или по цене, которая ниже рыночной.

Не является подарком:

-          Кредитные средства (займ), полученные субъектом декларирования с обязательством их возврата в определенный срок;

-          Возврат суммы депозита, который возвращается его владельцу;

-          Денежные средства, полученные как сумма за отчуждение права требования по депозиту.

Но следует не забывать, что все эти данные должны указываться в других разделах декларации.

ВАЖНО! Субъект декларирования обязан уведомлять на протяжении всей своей деятельности о полученном им доходе, если его размер превышает 50 прожиточных минимума, установленного для трудоспособных граждан по состоянию на 1 января декларируемого года (в 2018 году – более 88100 грн.). Если полученная сумма или подарок эквивалентен иностранной валюте, то его стоимость переводится в гривну по курсу НБУ на день получения такого дохода или подарка.

Если речь идет не о доходе, а о кредите, займе, финансовой помощи и т.п., субъект декларирования указывает об этом в разделе «Доходы, в том числе подарки», как «Другие доходы». Если же суммы по указынным договорам не возвращены по состоянию на 31.12.2018г., то долговые обязательства дополнительно указываются в разделе «Финансовые обязательства».

Права интеллектуальной собственности

Если субъект декларирования (его члены семьи) владеет торговой маркой, патентом, коммерческим наименованием, правом на использование недр и полезных ископаемых, иной лицензией в сфере интеллектуальной собственности и т.п., все это относится к нематериальным активам. При этом, если такие нематериальные активы могут иметь денежный эквивалент, они в обязательном порядке отображаются в декларации. При этом, не имеет значения, есть такая оценка или нет, поскольку обязанность оценивать официально такой актив отсутствует. Однако, если декларант не знает стоимости актива, в соответствующем поле проставляется – «неизвестно».

Заключение

Мы понимаем, что сколько будет работать система декларирования, столько и будет новых вопросов, однако в данной статье мы попытались акцентировать внимание декларантов и их членов семьи на основных спорных моментах, о которых часто дискуссируют.

Обращаем внимание, что бояться совершить ошибку не нужно, поскольку каждый субъект декларирования может в течении 7 дней после подачи декларации подать уточненную версию декларации.

Этой возможностью можно воспользоваться единоразово, зайдя в электронный кабинет.

Если же такой срок пропущен, то исправление ошибки возможно путем уведомления НАПК о такой ошибке и фактическое исправление должно быть осуществлено в срок, который будет указан НАПК. При этом, мы рекомендуем отправлять такое уведомление официально с описью и уведомлением, а также дублировать его отправку с электронного кабинета.

Подводя итог, напоминаем, что если декларация содержит явно недостоверные данные: не указан объект декларирования, стоимость объекта отличается от действительной, более чем на 250 прожиточных минимума – это риск привлечения такого декларанта уже не к административной, а к уголовной ответственности.

www.advice.ua

www.ua-advice.com

 

Управляющий партнер, адвокат

Кулаков Виталий

Группа компаний «ADVICE»

АДВОКАТ В ЦИВИЛИЗОВАНОМ ОБЩЕСТВЕ

К счастью или сожалению, но в современном мире наверное нет взрослого человека, который не знал бы кто такой адвокат. Единственная разница будет лишь в том, что для одного человека это «умный, толковый защитник», для другого – «самозванец и тунеядец», для третьего – «внештатный сотрудник правоохранительных органов, который выполняет роль посредника» и т.п. Нам приходится часто общаться с клиентами, которые рассказывают невероятные истории их опыта работы с нашими так «называемыми» коллегами. Это конечно не приятно, поскольку в нашей стране есть достаточно большое количество порядочных, профессиональных и искренних правоведов, любящих и ценящих свой труд.
Мы должны понимать, что если о правоохранительной и судебной системах люди высказываются негативно, то сомнительно, что адвокатура в этой плеяде будет выглядеть белым ангелом. Но все же, смею повторить, и в правоохранительной, и судебной системе, как и в адвокатуре - огромное количество людей, искренне любящих свою профессию и сегодня крайне важно доверять таким людям, помогая им реализовывать свои амбиции, и не в коем случае не отождествлять их со всеми бедами и грехами.
Важно понимать, что развитие общества вынужденно порождает новые правовые вопросы и проблемы, люди так или иначе вынуждены защищать свои права. Однако, в современном мире каждый работает в своем направлении и порой защищать свои права люди привыкли через эмоции, что не всегда помогает. При наличии правовой проблемы, необходимо наоборот хладнокровие, рассудительность и терпение.
При этом, ключевым фактором является и умение анализировать ситуацию и применять правильный нормативный акт или норму права, чтоб в финале получить нужный результат. Вот тут и проявляется профессионализм и своеобразное адвокатское «чутье», которое на ряду с другими положительными качествами, поможет реально получить нужное решение.
Не лишним будет и проявление уважение к самому клиенту. Ведь мы понимаем, что некоторые адвокаты работают исключительно с богатыми, вернее состоятельными клиентами, поэтому проявление уважения и снисходительность к такой категории людей, обязательна. Однако, при обращении людей с менее значительным социальным статусом, почему то иногда проявляется некоторое пренебрежение и не желание помогать. Считаю, что это не приемлемо для адвоката, поскольку адвокат – это как доктор, который как минимум должен оказать первую неотложную правовую помощь. Иными словами, как минимум, посоветовать человеку нужный алгоритм действий, в том числе, через обращение за бесплатной правовой помощью (за счет государства). Мы должны быть более социальны, ведь наша миссия помогать людям, поэтому уважение к каждому, в том числе оппоненту, это признак мудрости и профессионализма. В нашей компании принято, например, в отдельных случаях помогать людям в правовом формате, абсолютно на бесплатной основе. И мы это делаем с особой гордостью.
Подводя итог, в данной статье мы хотели просто сказать, что институт адвокатуры существует исключительно для человека, поэтому если все станут нелюдями, то и адвокатура, наверное, не нужна. Уважение, толерантность и мудрость – никогда не должны покидать наше сознание…

АО «Адвокатская фирма «ADVICE»
Управляющий партнер, адвокат Кулаков Виталий

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ

В нашу жизнь уже вплотную внедряются алгоритмы машинного обучения, называемые Искуственным Интеллектом. Google и FaceBook в своей выдаче предлагает нам читать то, что решил Искуственный Интеллект, а не то, что для вас интереснее и важнее. Но это не все отрасли, которые покоряют алгоритмы машинного обучения.

В США алгоритмы уже определяют риск рецидива и судьбу преступника в судебной системе. Судьи с помощью ИИ принимают решения о досрочном освобождении, мере и месте отбытия наказания, возможность выхода под залог и многое другое. При внедрении этих систем планировалось, что непредвзятый Искуственный Интеллект будет лишь инструментом в руках судьи, пишет колумнистка "MIT Technology Review" Карен Хао.

Тут существует несколько проблем.

Первая - этическая. Она заключается в том, что Судьи с каждым днем будут все больше и больше полагаться на решения алгоритмов ИИ. А фактически решение человека-судьи заменяется решением алгоритма машины.

«Каждый 38-й взрослый американец числится в каком-либо исправительном учреждении, и в определенный момент судьба подсудимого зависит от решений, принятых Искуственным Интеллектом», — утверждает Хао.

Вторая - техническая. Алгоритм ИИ,основываясь на данных подсудимого,сравнивает его доход,семейное положение,возраст и прочие параметры с параметрами осужденных,которые повторно шли на преступления. То есть, если Вы - афроамериканец, то шанс на условно досрочное освобождение у Вас ниже, так как национальные меньшинства статистически чаще возвращаются к преступному делу, как и люди с низким уровнем дохода, или те, кто не имеет высшего образования и т.д.

А проблема заключается в том, что алгоритм оценивает подсудимого только на основе статистических принципов, часто упуская реальное положение дел, вне зависимости от того, о каком человеке идет речь и каковы были его мотивы.

«ИИ путает статистическую корреляцию с причинно-следственной связью. В результате группы людей, которые исторически чаще подвергались давлению со стороны полиции, вновь оказываются в уязвимом положении. В первую очередь это касается меньшинств и беднейших слоев населения», — пишет Хао.

При этом, нет возможности выявить ошибки в рассчетах Искуственного Интеллекта, так как исходный код нейросети запатентован и к нему нельзя получить доступ общественности,что несет в себе большую опасность.

"Использование алгоритмов ИИ в судебном процессе увеличивает риск уменьшения роли судьи. В Украине применение таких технологий в ближайшее время кажется очень туманным. Причина этому - четкие процессуальные нормы, в которых этот инструмент принятия решений не предусмотрен. Само по себе явление Искуственного Интеллекта в судебной системе полезно, но при его жесткой регуляции и прозрачности методик принятия решений, с помощью которых "учится" алгоритм ИИ. Нейросеть должна быть инструментом в руках суда, и суд обязан четко аргументировать принятое решение, которое отличается от решения ИИ. Все это возможно только при полной работоспособности системы, без ошибок в методике принятия решения, сбоев в работе. Массивы данных, с которыми работает ИИ, должны постоянно обновляться, учитывать изменения в законах и не применять устаревшие данные." - комментирует адвокат Виталий Кулаков.

Advice Audit Consulting Group.

 

По материалам сайта https://ua-advice.com

Как выбрать Электронную Платежную систему для бизнеса в Украине. Bitcoin, LiqPay, Интеркасса, Visa, MasterCard

 

В современных реалиях частный предприниматель, так или иначе, сталкивается с ведением бизнеса в интернете.

Самое сложное, как для бизнесмена, так и для клиента, выбрать платежные системы, которые отличаются друг от друга. Некоторые платежные системы имеют свои подводные камни, другие - не легальны, третьи не имеют статуса денег.

В Украине прочно и навсегда интегрированы с банками карточные платежные системы VISA (занимает примерно 25 % рынка) и MASTERCARD (примерно 70 % рынка).

Каждый банк Украины привязывает ваш банковский счет к той или иной карте, иногда к двум или нескольким. Стать плательщиком в этой системе перевода денег просто. Каждый из нас имеет несколько карт разных банков. Но вот начинаются сложности, когда предприниматель хочет стать принимающей стороной, чтобы деньги от оплат поступали прямо на ваш банковский счет с минимальной комиссией (1.5 – 2.5 %). Напрямую получить аккредитацию MASTERCARD или же VISA практически не реально для небольшого бизнеса. Данные платежных карт и их обладателей находятся в таком приоритете безопасности, что подключить напрямую Ваш продающий сайт к этим платежным системам невозможно. Сами системы разработали жесткие стандарты обработки и хранения этих данных: PCI и DSS. Эти стандарты устанавливают порядок хранения данных карт на сайте. Данные должны быть зашифрованы, храниться отдельно от имен и фамилий держателей. И самое главное – стоимость аккредитации может составлять от 1000 до десятков тысяч долларов. Такое себе могут позволить только большие системные компании или банковские организации.

Вот мы и подошли к следующему виду платежных систем – Агрегаторы.

Агрегатор, это такой вид платежной системы, который берет на себя аккредитацию у MASTERCARD или же VISA, потом подключает ваш сайт на прием денежных средств. Но тут есть несколько подводных камней. Эти платежные системы фактически являются посредниками и берут с вас и ваших клиентов свою дополнительную комиссию. У некоторых Агрегаторов денежные средства поступают на ваш виртуальный кошелек и только потом выводятся на ваш банковский счет. При этом снимается комиссия при оплате и при выводе средств на ваш расчетный счет. Это нужно учитывать при формировании стоимости вашей продукции, которую вы планируете продавать через интернет. Агрегаторы часто совмещают в себе функции электронных кошельков и подключают к себе не только расчеты MASTERCARD и VISA, а и другими видами виртуальных денежных средств. Чтобы через расчеты картами MASTERCARD и VISA не оборачивались нелегальные средства, Агрегатор совместно с платежными системами выставляет требования к интернет-магазинам и товарам, которые они могут продавать. Например, карточные платежные системы в Украине запрещают оплаты: за покупку оружия, азартные игры, опасные предметы и вещества.  

К таким требованиям относится также обязательное присутствие и доступность на сайте Соглашения с пользователем (Публичная оферта), в котором четко должен быть описан механизм оплаты, комиссии и то, как покупатель получит ваш товар или услугу, механизм возврата товара, момент перехода товара в собственность покупателя и т.д. Покупатель должен согласиться с данным документом перед покупкой.

Самым распространенным Агрегатором и, на наш взгляд, наиболее надежным является LiqPay- когда-то продукт группы компаний «Приват», а теперь отдельная платежная система, которая позволяет с небольшой комиссией принимать денежные средства через ваш онлайн магазина. Она достаточно просто подключается к интернет-магазину.

LiqPay позволяет принимать только карты украинских банков в национальной валюте. Деньги после оплаты поступают почти моментально на расчетный счет предпринимателя. Но Кабинет Министров Украины хочет отказать в возможности плательщикам единого налога пользоваться электронными платежными системами для осуществления коммерческой деятельности, а простыми словами – скоро LiqPay и другие Арегаторы будут вне закона для единщиков. Но пока это только планы нашего правительства. Кроме LiqPay существует другие Агрегаторы, такие как Platon. Они работают аналогично.

Есть еще один платежный агрегатор - «Интеркасса». Он заманивает своих клиентов невероятно большим количеством платежных систем и электронных денег, с которыми ваш сайт сможет получать оплаты. Среди них есть Долларовые карты банков СНГ, оффшорных стран, запрещенные в Украине WebMoney, несколько видов криптовалют, таких как BITCOIN (BTC) и LiteCoin, про них поговорим ниже. «Интеркасса» предлагает и чрезвычайно простую интеграцию на ваш сайт. И все бы радужно, но как во всех таких случаях есть «НО». В Данном случае оно не одно. Во-первых, это юридическая сторона вопроса. Как вы могли понять выше, платежный Агрегатор «Интеркасса» предоставляет возможности оплаты, не отвечающие законодательству Украины, а попросту НЕ ЗАКОННЫМИ платежными системами и средствами. Во-вторых, это экономическая сторона. У «Интеркассы» есть скрытые комиссии и сборы. Система предусматривает, что на самой платформе заводится кошелек вашей фирмы, называемый «кассой», на который поступают все средства от продаж с вашего сайта. Реально эти деньги приходят на счет юридического лица Агрегатора, а вы не имеете фактического доступа к этим средствам до момента вывода их из системы. В отличии от LiqPay, где оплаты сразу приходят на ваш расчетный счет в банке. При поступлении оплат на ваш виртуальный кошелек, «Интеркасса» взымает с каждого платежа комиссию в виде процента от стоимости платежа. И при выводе средств с вашего виртуального денежного хранилища «Интеркассы» на реальный счет или платежную систему, «Интеркасса» снимает еще процент от суммы вывода. Деньги выводятся не автоматически, а в ручном режиме только с одобрения Агрегатора. Как видите, агрегаторы - это полезный бизнес инструмент, но в случае не проверенных систем - это риск не получить ваши деньги от реально проданных товаров или услуг.

Кроме Агрегаторов и карточных платежных систем есть Крипто Валюты

Криптовалютная Платежная Система – это система создания и оборота программных элементов, базирующаяся на технологии «Block Chain». Сама единица любой криптовалюты – это набор символов, который генерируется алгоритмом платежной системы и хранится либо у Вас на компьютере, либо на специальном ресурсе.  Сама технология «Block Chain» подразумевает создание каждой единицы (валюты) в системе уникальной и не повторяющейся, а также невозможность её подделки. Но, при потере этой единицы (повреждение электронного носителя, компьютера, взлом биржи криптовалют), нет механизма его восстановления. На базе этой технологии многие страны мира организуют оборот документов права собственности на разные виды имущества.

Еще несколько лет назад, Служба Безопасности Украины могла заводить уголовные дела за владение криптовалютами, аргументируя это спонсированием терроризма. На пике популярности криптовалют, конец 2016 – начало 2017 года, в Украине начали всерьез задумываться над регулированием этого рынка. В Министерстве Финансов Украины провели анализ явления криптовалют, и не нашли в них признаков денежных средств. То есть, вооружившись всеми возможными теориями экономики, невозможно аргументировать какую-либо стоимость данных «валют». Но не желая пропустить мимо казны значительные денежные потоки, государство начало создавать новые виды экономической деятельности, такие как «Майнинг Криптовалют».

У Криптовалютных систем есть разные алгоритмы и разнообразные логики их работы. Платеж с помощью системы Bitcoin может занимать до суток. Как видим, не самая быстрая платежная система. В системе есть внутренняя комиссия. И со временем она увеличивается. Комиссия — это часть криптовалютных единиц, которые отдаются майнерам за осуществление вашей операции. У Системы нет единого центра либо сервера, поэтому никто не несет ответственности за ваши финансы, ценность которых определяет лишь спрос.

Из-за большой комиссии, скорости транзакций, а также невероятно высокой волатильности всех криптовалют, их не стоит применять как платежный механизм, так как цена на них колеблется каждую минуту, что мешает рассчитать ценообразование.

На данный момент вопрос законодательного регулирования данной сферы так и не решен. Есть страны, которые запрещают оборот криптовалют вовсе, есть страны, которые запрещают гражданам покупать их с последних средств на банковском счету и предупреждают о рисках таких вложений, а есть страны, которые вкладывают в майнинг.

Интернет коммерция (e-commerce) играет большую роль в развитии экономики каждой страны. Продажи в интернете - это хорошая сфера ведения бизнеса. В Украине Интернетом пользуются 71% населения страны. Объем же самого сегмента в 2018 году составил - 70 млрд грн. Из них 25% - косметика и парфюмерия, 35 % - одежда. 80 % покупок в Украине так или иначе связаны с интернетом. Украинцы выбирают магазины, товары, бренды в интернете и пользуются платежными системами все чаще.

Как видим, что этот рынок настолько велик, что может стать большой частью дохода Вашего бизнеса.

Мы – ADVICE Audit Consulting Group сможем помочь Вам в выборе безопасной платежной системы для вашего Интеренет Бизнеса.

Статья предоставлена AdviceConsultingGroup https:/ua-advice.com

Управляющий партнер,

Адвокат Кулаков Виталий

Последние видео

Свяжитесь с нами

044 209 23 52

© «ADVICE» , 2021
01014, г. Киев, ул. Бастионная, 14А, оф.43
Тел.: (044) 209 23 52, (067) 233 50 58
E-mail: partner@advice.in.ua

Свяжитесь с нами

044 209 23 52

© «ADVICE» , 2021
01014, г. Киев, ул. Бастионная, 14А, оф.43
Тел.: (044) 209 23 52, (067) 233 50 58
E-mail: partner@advice.in.ua