Свяжитесь с нами

044 289-87-57 044 529-01-17

Свяжитесь с нами

044 289-87-57
044 529-01-17

Новости

ПОДАТКІВЦІ НЕ МОЖУТЬ ПРОВОДИТИ ПОЗАПЛАНОВУ ПЕРЕВІРКУ ПИТАНЬ, ЩО ВЖЕ ПЕРЕВІРЯЛИСЯ

stopПодатківці у листі від 17.11.2016 р. № 24817/6/99-99-14-03-03-15 наголосили, що контролюючим органам забороняється проводити документальні позапланові перевірки, які передбачені підпунктами 78.1.1, 78.1.4, 78.1.8, 78.1.11 ПКУ, у разі якщо питання, що є предметом такої перевірки, були охоплені під час попередніх перевірок платника податків.

Фіскали нагадали, що документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи контролюючого органу і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, визначених п. 78.1 ПКУ.

При цьому рішення про проведення документальної позапланової перевірки, у т. ч. за зверненням платника податків, приймається у порядку, встановленому п. 78.4 ПКУ.

 

Аудит Консалтинг Груп «ADVICE»

ПДВ за серпень 2016 заповнюємо по – новому!

pdvНаказом Мінфіна від 25.05.2016 N 503 внесено зміни до форми податкової декларації, подання якої вперше має здійснюватися за звітний період серпень 2016 року (граничний термін подання 20.09.2016), IV квартал 2016 року (граничний термін подання 10.02.2017).

Зміни стосуються:

  1. у додатку 5 (Д5) до податкової декларації з податку на додану вартість з таблиці 1 виключені рядки "300000000000" та "500000000000" та з таблиці 2 - рядок "усього за основною ставкою та ставкою 7 %";

  2. викладено у новій редакції примітку "*" додатка 9 (ДС9), а саме: "* Дванадцять попередніх послідовних звітних (податкових) періодів сукупно. Для новоствореного платника - звітний податковий період";

  3. у додатку 10 (ДС10) до податкової декларації з податку на додану вартість у рядку 11.1 таблиці 2 слово та цифру "таблиці 1" змінено на слово та цифру "таблиці 2", а у рядку 11.1 таблиці 3 слово та цифру "таблиці 1" змінено словом та цифрою "таблиці 3";

  4. викладено в новій редакції додатки 2 (Д2) та 3 (Д3) до податкової декларації з податку на додану вартість.

Спрощено порядок заповнення додатку 2 (Д2) до декларації з податку на додану вартість, а саме: графу “в тому числі сплачено постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України, отримано послуг від нерезидента на митній території України” перенесено до таблиці 2 додаток 3 (Д3) “Розрахунок суми бюджетного відшкодування”, який заповнюється тільки у тій частині такого від'ємного значення, яка задекларована платником податку до бюджетного відшкодування.

Зміна форми додатку 3 (Д3) спричинена перш за все з метою прискорення в отримані бюджетного відшкодування ПДВ платникам податків.

В додатку 2 відображається деталізація від'ємного значення різниці між податковими зобов'язаннями і податковим кредитом, яка переноситься до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, та здійснюється лише в частині періодів її виникнення.

Регулятор рекомендує, що при заповненні як додатка 2 (Д2), так і таблиці 2 додатка 3 (Д3) до декларації з податку на додану вартість доцільно застосовувати принцип хронології формування від'ємного значення, згідно з яким податкові зобов'язання поточного (звітного) періоду зменшуються на суму податкового кредиту у хронологічному порядку його виникнення - від найдавнішого до найновішого та вказувати індивідуальний податковий номер контрагента, за рахунок якого виникла сума від'ємного значення, виходячи з хронології її виникнення, починаючи зі звітного періоду, який є найближчим до дати подання декларації (найновіший звітний період) та закінчуючи найбільш давнім звітним періодом.

Тому слід звернути увагу на їх оновлену форму при поданні декларації до органу ДФС.

Сподіваємось, що впроваджені зміни будуть спрощувати порядок заповнення декларації та прискорить бюджетне відшкодування ПДВ платникам податків.

 

Аудит Консалтинг Груп «ADVICE»

Солнцев Руслан

Земельний податок – правомірність нарахування!

земельний податокСьогодні фіскальна служба намагається виконати найважливішу свою функцію - наповнення бюджету. Забезпечення наповнення бюджету здійснюється в т.ч. за рахунок винесення податкових повідомлень – рішень по сплаті земельного податку з фізичних осіб.

Мова саме йде про земельний податок, платниками якого є фізичні особи, фізичні особи підприємці та юридичні особи, які мають у власності земельні ділянки та, які є користувачами даних ділянок згідно актів на право власності та відповідно договорів користування (оренди).

Проте контролюючий орган вважає, що якщо у платника податків відсутній акт на право власності чи договір оренди земельної ділянки, але при цьому є у власності приміщення (житловий або нежитловий фонд), або частина приміщення, то необхідно платити за землю в межах геометричного розташування такого приміщення.

При цьому, фіскальний орган не перевіряє чи є власник – фізична особа зареєстрованим як підприємець, або чи є платником єдиного податку. Варто зазначити, що за загальним правилом, дана категорія звільняється від сплати земельного податку.

Крім того, фіскали застосовують максимальні коефіцієнти на функціональне використання землі, локальний коефіцієнт на місцезнаходження земельної ділянки у межах економіко-планувальної зони, що значно збільшує розмір податку, хоча ці коефіцієнти суттєво відрізняються один від одного. Фіскалами не перевіряється функціональне використання земельної ділянки, чи це комерційне призначення з коефіцієнтом, наприклад 2,5, чи це промисловість – 1,2.

Сьогодні у розрахунках (формулі) земельного податку, можна побачити застосування двох коефіцієнтів індексації грошової оцінки за два попередні роки, але не зрозуміло чому?

Вважаємо, що при визначені розміру земельного податку необхідна якісна взаємодія органів державної влади між собою. Це дасть можливість отримувати об’єктивну інформацію, визначати правильні цифри та формули та, саме головне, - буде формувати у свідомості платників податків добрі враження від діяльності податкового органу. Нажаль, але наразі навпаки.

Наприклад, власник землі є пенсіонер за віком, а йому приходить податкове повідомлення – рішення про сплату податків. Однак, відповідно до ст. 281 Податкового кодексу, особа має пільгу (звільняється від сплати) щодо земельного податку для фізичних осіб. Це очевидно. Що робити цій особі? Звичайно йти до суду, платити судовий збір, наймати адвоката і т.д.

Все це викликає лише негатив. Якщо б податковий орган перевірив всі дані, знав про пільги, то ймовірно, проблем у такого власника не було б.

Звісно, податки мають бути сплачені в повному обсязі з метою виконання державою своїх функцій.  

Проте підхід та критерії залучення до сплати податків платників через податкові рішення має бути правомірним, та за відсутності корупційних складових та непрофесіоналізму.

 

Аудит Консалтинг Груп «ADVICE»

Солнцев Руслан

Електронний кабінет платника податків: проект податкової реформи – 2016

кабНа початку тижня Мінфін презентував проект податкової реформи-2016, яка передбачає доповнення ПКУ нормами про електронний кабінет платника податків, який стане персональним автоматизованим робочим місцем платника податків. Працювати в ньому можно буде онлайн, без спеціально встановленого клієнтського застосування.

За словами регулятора, електронний кабінет забезпечить платникам податків досить широкий спектр функцій, зокрема:

• перегляд в режимі реального часу інформації стосовно платника податків;

• проведення звірки розрахунків платників податків з бюджетами, а також одержання письмового документу, що підтверджує стан таких розрахунків;

• управління сумами помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань;

• автоматизоване визначення обов'язкових для заповнення та подання форм податкової звітності та рахунків для сплати податків і зборів платника податків;

• заповнення, перевірка та подання податкових декларацій, звітності до контролюючого органу;

• реєстрація податкових накладних в ЄРПН та акцизних накладних в ЄРАН;

• доступ платників податків до СЕА ПДВ в режимі реального часу та доступ до даних ЄРПН;

• отримання інформації щодо призначення, ходу та результатів його перевірок, отримання наказу про призначення перевірки та документів про результати перевірки;

• можливість адміністративного оскарження будь-яких рішень контролюючих органів;

• інформування щодо статусу контрагентів за публічно доступними даними;

• взяття на облік, внесення змін до облікових відомостей, зняття з обліку;

• подання повідомлення про помилки, що виявлені в роботі електронного кабінету тощо.

Програмне забезпечення електронного кабінету є державною власністю, а платник податків має доступ до електронного кабінету на правах користувача.

У разі виявлення помилок у роботі електронного кабінету платник податків має право надіслати через електронний кабінет повідомлення технічному адміністратору про виявлену помилку. Якщо адміністратор визнає таку помилку, то платник податку звільняється від відповідальності.

Окрім того, під час електронної ідентифікації в електронному кабінеті автоматично заповнюються графи з інформацією про телефон, податкову та електронну адресу такого платника з Єдиного держреєстру.

Наразі даний сервіс працює у тестовому режимі з обмеженою кількістю функцій, тому програмне забезпечення працює не в повній мірі, що викликано рядом труднощів технічного характеру.

Сподіваємось, що після проведення податкової реформи та доповнення ПКУ відповідними нормами, електронний кабінет платника податків дійсно стане персональним автоматизованим робочим місцем платника податків, який нарешті буде свідчити про створення реальної сервісної служби.

Варто зазначити, що нові податкові правила Мінфін традиційно має намір впроваджувати вже з 1 січня наступного року.

Будемо чекати і сподіватись на позитивні зміни у взаємовідносинах фіскальної служби та платника податків.

 

Аудит Консалтинг Груп «ADVICE»

Солнцев Руслан

ПІДСУМКИ РОКУ КОМПАНІЇ

В нашій компанії прийнято вважати, що все, що не робиться, то до кращого. Звичайно, ситуація в країні, як політична, так і економічна, не дуже позитивно впливає на юридичний бізнес. Деякі компанії закриваються, деякі звужують спеціалізацію та зменшують свої витрати і т.п. Однак, це не є привід для сумування, а є можливістю переосмислити все, спробувати зацікавити бізнес іншими послугами, визначити інші практики, набути досвід у інших спеціалізаціях тощо. Враховуючи кризу, актуальними залишаються – судові спори з банківськими установами (колекторськими компаніями),  майнові спори, продаж проблемних активів, оптимізація оподаткування, реорганізація та ліквідація підприємств, стягнення проблемної заборгованості тощо. В той же час ми майже припинили консалтинг у сфері нерухомості та землі, в наслідок відсутності попиту. Однак, у зв’язку з активною роботою парламентарів, враховуючи постійні зміни в законодавстві, робота в юридичному напрямку буде у будь-якій економічній ситуації. Ми чітко розуміємо, що бізнес не може існувати окремо від юридичної підтримки. Тому, ми маємо бути разом з нашими клієнтами, а клієнти мають бути з нами. 

Так, в цьому році ми запропонували нашим постійним корпоративним клієнтам додаткові послуги на безоплатній основі, в тому числі їх співробітникам. Звичайно, це вимагає додаткових витрат, але збереження відносин з клієнтом та підтримка його в непростий час – є безперечно важливішим. Крім того, в деяких випадках, ми йдемо на компроміс з клієнтами, які дійсно зазнали втрат від ситуації в країні, шляхом зменшення сум своєї винагороди, шляхом надання так званих «канікул», відстрочки платежів. Варто зазначити, що ситуація в країні змусила нас також звернути увагу на досвід закордонних колег, які в свій час також проходили шлях так званого «переформатування країни». Ми зробили багато висновків, багато з’явилось нових ідей, які сподіваюсь нам вдасться реалізувати.

Хочемо вірити, що в наступному році ситуація на ринку юридичних послуг стабілізується, бізнес середовище вийде з «піке», а ми всі разом будемо рухатись у бік євроінтеграції та самореалізації.

 

АО «Адвокатська фірма «ADVICE»

Керуючий партнер, адвокат Кулаков Віталій

Последние видео

Заказать обратный звонок
Свяжитесь с нами

044 289-87-57

© «ADVICE» , 2013
01042, г. Киев, ул. Академика Филатова, 22/8, оф.200
Тел.: (044) 289-87-57, (044) 529-01-17
E-mail: partner@advice.in.ua

Свяжитесь с нами

044 289-87-57

© «ADVICE» , 2013
01042, г. Киев, ул. Академика Филатова, 22/8, оф.200
Тел.: (044) 289-87-57, (044) 529-01-17
E-mail: partner@advice.in.ua