Свяжитесь с нами

044 289-87-57 044 529-01-17

Свяжитесь с нами

044 289-87-57
044 529-01-17

Новости

РОЗРАХУНОК ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ

 

 

 

РОЗРАХУНОК ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ При розрахунках через Інтернет необов'язково використовувати РРО, вважає ДФС у своєму   роз'ясненні від 30 березня 2015 року № 6556/6/99-99-22-07-03-15.

 ВПЛИВ НА БІЗНЕС: 

 На думку ДФС, при здійсненні операцій з використанням електронних платіжних засобів у системах електронної комерції та інших системах дистанційного обслуговування  дозволяється формування в електронній формі документа за операцією з використанням електронного платіжного засобу за умови доставки його користувачеві .


Документи за операціями з використанням електронних платіжних засобів мають статус первинного документа і можуть бути використані при врегулюванні спірних питань.

При здійсненні розрахунків за товари (послуги) суб'єкти господарювання зобов'язані відповідно до
   Закону «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»   застосовувати РРО, у тому числі при здійсненні безготівкових розрахунків з використанням мережі Інтернет. При цьому розрахункові документи при продажу товарів (послуг) через Інтернет видаються у разі їх безпосереднього надання споживачу.

 У той же час, якщо не визначено місце розрахунків, проведених на підставі рахунка у безготівковій формі за допомогою платіжних карт Visa і MasterCard при наданні інформаційно-консультаційних послуг, отриманні комп'ютерних та інших програм за допомогою мережі Інтернет,   РРО не використовується .

 ПРОТЕ: 

 При готівкових розрахунках зі споживачем використання РРО буде обов'язковим.

на основі матеріалів ЛІГА: ЗАКОН

 

 

 

ЧИ МОЖНА ПІДПРИЄМЦЮ НА ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ВКЛЮЧИТИ ДО ВИТРАТ ОПЛАТУ КОМУНАЛКИ

ЧИ МОЖНА ПІДПРИЄМЦЮ  НА ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ВКЛЮЧИТИ ДО ВИТРАТ ОПЛАТУ КОМУНАЛКИДФСУ відповіла на запитання, чи може підприємець-загальносистемник відносити до складу витрат вартість комунальних послуг за приміщення, яке він орендує та/або здає в оренду в межах підприємницької діяльності.

 Отже, виходячи з норм Господарського кодексу, основним предметом договору оренди є встановлення розміру орендної плати за користування майном. Якщо орендар самостійно не укладає договори на споживання комунальних послуг, а здійснює відшкодування орендодавцю в частині понесених ним витрат на оплату комунальних послуг, то в договорі оренди має бути визначено порядок розрахунку вартості спожитих орендарем комунальних послуг та їх оплати (компенсації).

 У свою чергу, Податковим кодексом загальносистемнику дозволено відносити до складу витрат суми оплати комунальних послуг за приміщення, що використовується в госпдіяльності, прямо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг, звісно, за умови документального підтвердження таких витрат.

 Якщо орендодавець за договором оренди одержує від орендаря відшкодування витрат на оплату комунальних послуг на утримання приміщення, то суми такої компенсації орендодавець відображає у складі доходу, а суму коштів, сплачених постачальнику комунальних послуг, - у складі інших витрат.

на основі матеріалів ЛІГА: ЗАКОН

НА ПОСТАЧАННЯ ТОВАРУ НЕ СКЛАДЕНО ПОДАТКОВУ НАКЛАДНУ: ЯК ПРАВИЛЬНО ВКЛЮЧИТИ В ПДВ-ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

НА ПОСТАЧАННЯ ТОВАРУ НЕ СКЛАДЕНО ПОДАТКОВУ НАКЛАДНУ: ЯК ПРАВИЛЬНО ВКЛЮЧИТИ В ПДВ-ЗОБОВ’ЯЗАННЯДФСУ відповіла на запитання, як постачальнику відобразити в обліку з ПДВ операції з постачання товарів/послуг, за якими не складена (але мала бути складена) податкова накладна і не відображені податкові зобов’язання.

Для операцій з постачання товарів/послуг, за якими у звітному періоді не була складена податкова накладна, податкове зобов’язання у декларації з ПДВ відображається на підставі документа бухгалтерського обліку.

У разі виявлення факту нескладання в минулому звітному періоді податкової накладної на постачання і невідображення за такою операцією в декларації з ПДВ податкових зобов’язань, платник податків зобов’язаний подати до контролюючого органу уточнюючий розрахунок та уточнюючий додаток Д5. В уточнюючому додатку Д5 зазначена операція відображається в рядку «Інші».

на основі матеріалів ЛІГА: ЗАКОН

РЕЄСТРАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ, ДОКУМЕНТИ В ЕЛЕКТРОННІЙ ТА ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ РІВНОСИЛЬНІ

РЕЄСТРАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ ДОКУМЕНТИ В ЕЛЕКТРОННІЙ ТА ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ РІВНОСИЛЬНІПРАВОВА ПОДІЯ:

Кабінет Міністрів   постановою від 18 березня 2015 року № 137   врегулював деякі питання спрощення порядку надання адмінпослуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

ВПЛИВ НА БІЗНЕС:

У документі зазначається, що рішення держреєстратора, виписка з Держреєстру речових прав на нерухоме майно, свідоцтво про право власності на нерухоме майно, отримані   в електронній та паперовій формі   за допомогою програмних засобів ведення Держреєстру речових прав на нерухоме майно, мають   однакову юридичну силу .


Також нормативним актом внесено зміни до   Порядку ведення Держреєстру речових прав на нерухоме майно   і   Порядку держреєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Передбачено, що на офіційному веб-сайті Мін'юсту   пошук документів   здійснюється за індексним номером, датою і часом формування свідоцтва про право власності на нерухоме майно, витягу, інформаційної довідки та виписки з Держреєстру.

Змінами встановлено, що   повноваження держреєстратора   з приймання та видачі документів можуть виконувати посадові особи органів місцевого самоврядування, адміністратори центрів надання адмінпослуг і нотаріуси. Відповідно до встановлених змін відкориговано їх повноваження.

Зазначається, що   прийом документів   включає перевірку наявності документа про сплату адмінзбору або документа, що підтверджує плату за надання витягу з Держреєстру речових прав на нерухоме майно, перевірку розмірів внесеної плати, безпосереднє прийняття заяви шляхом реєстрації у базі даних Держреєстру, виготовлення електронних копій документів, поданих разом із заявою.

А   видача документів   передбачає повернення заявнику оригіналів поданих ним для держреєстрації документів, а також видачу сформованих держреєстратором витягів з Держреєстру, свідоцтва про право власності на нерухоме майно (у разі його формування) та рішень держреєстратора.

Крім того, у змінах зазначається, що держреєстрація прав може проводитися в скорочені строки в порядку, визначеному Кабміном.

ПРОТЕ:

Нові норми набудуть чинності не раніше, ніж почне діяти Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)», прийнятий 12 лютого (на основі   законопроекту № 1580).

на основі матеріалів ЛІГА: ЗАКОН

ПОКРАЩЕННЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

ПОКРАЩЕННЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВВР МАЄ НАМІР СПРОСТИТИ ПЛАТНИКАМ ПОДАТКІВ УМОВИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

ПРАВОВА ПОДІЯ: Верховна Рада 19 березня прийняла   за основу   законопроект № 2381   про внесення змін до   Податкового кодексу   щодо спрощення умов ведення бізнесу.

 ВПЛИВ НА БІЗНЕС: Законопроектом пропонується запроовадити принцип   мовчазної згоди у сфері оподаткування , у тому числі в частині повідомлення про взяття контролюючими органами рахунків платників податків на облік, який пропонується здійснювати в режимі реального часу.

 Згідно з проектом банки та інші фінансові установи матимуть можливість   відкривати/закривати поточні та інші рахунки платникам податків   на підставі відомостей, оприлюднених на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує держполітику у сфері держреєстрації юросіб і ФОП, з повідомленням контролюючого органу одночасно з відкриттям/закриттям рахунка.

 Контролюючий орган після отримання від банку або фінансової установи повідомлення про відкриття рахунка зобов'язаний у режимі реального часу взяти рахунок на облік або надіслати повідомлення про відмову у взятті контролюючим органом такого рахунка на облік із зазначенням підстав, а також розмістити в одноденний строк зазначені повідомлення на своєму офіційному веб-сайті, йдеться в проекті. Датою початку витратних операцій за рахунком платника податків у банках та інших фінансових установах визначатиметься дата (із зазначенням часу) повідомлення банком або іншою фінансовою установою контролюючого органу про відкриття рахунка.

 Також пропонується скоротити   з 3 до   1 робочого дня   після надходження реєстраційної заяви до контролюючого оргау строк внесення до   реєстру платників ПДВ   запису про реєстрацію особи як платника цього податку.

 ПРОТЕ: Не зовсім зрозуміло, як у режимі реального часу ДФС оброблятиме отриману інформацію та прийматиме рішення.

на основі матеріалів ЛІГА: ЗАКОН

 

 

 

Последние видео

Заказать обратный звонок
Свяжитесь с нами

044 289-87-57

© «ADVICE» , 2013
01042, г. Киев, ул. Академика Филатова, 22/8, оф.200
Тел.: (044) 289-87-57, (044) 529-01-17
E-mail: partner@advice.in.ua

Свяжитесь с нами

044 289-87-57

© «ADVICE» , 2013
01042, г. Киев, ул. Академика Филатова, 22/8, оф.200
Тел.: (044) 289-87-57, (044) 529-01-17
E-mail: partner@advice.in.ua