Звяжіться з нами

044 209 23 52 067 233 50 58

Звяжіться з нами

044 209 23 52
067 233 50 58

Юридичний аудит

Категорія: Послуги Оновлено 22.08.2022 09:39 Опубліковано 05.07.2014 08:14

Юридичний аудит (DueDiligence) – це комплекс заходів, спрямованих на отримання та правову оцінку об'єктивних даних у правовій складовій діяльності компанії.

 

Юридичний аудит включає:

- правовий аналіз та експертиза статутних документів, корпоративних прав, управлінської структури компанії;

- перевірка правильності оформлення документів щодо призначення управлінських органів, обсягу їх повноважень тощо;

- вивчення підписаних договорів компанії щодо відповідності чинному законодательству;

- аналіз дозвільних та інших документів, необхідних для провадження господарської діяльності (сертифікати, дозволи, ліцензії, свідоцтва тощо);

- Оцінку фінансового стану компанії;

- аналіз та експертиза незавершених судових процесів, невиконаних рішень судів та інших органів;

- Перевірка дотримання вимог трудового законодавства на підприємстві;

- оформлення висновку про стан договірної бази, діловодства, кадрових документів із зазначенням помилок та порушень;

- Розробку рекомендацій щодо усунення недоліків, помилок, неточностей з метою удосконалення системи документообігу в компанії;

- перевірка та виявлення ризиків, надання юридичних висновків;

- аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості, визначення перспектив повернення боргів (безнадійності повернення);

- надання рекомендацій подальших дій щодо дебіторів, визначення причин виникнення заборгованості, рекомендації щодо її зменшення у майбутньому;

- інші послуги, залежно від специфіки діяльності замовника.

Підсумовуючи, хочемо відзначити, що правової (юридичний) аудит має вирішальне значення у принциповому упорядкування діяльності підприємства (у правовому аспекті), а й у угодах злиття - поглинання. Основною його метою є проведення комплексного всебічного правового аналізу та дослідження діяльності компанії, її фінансового стану та становища на ринку, надійності та правильності в юридичному оформленні документів з метою мінімізації ризиків та запобігання можливим втратам, пов'язаним з легітимністю угоди, виявлення «слабких» місць та їх усунення, виробити способи усунення негативних моментів та розробити рекомендації щодо удосконалення діяльності компанії.

Останні відео

Звяжіться з нами

044 209 23 52

© «ADVICE» , 2022
01014, м. Київ, ул. Бастіонна, 14А, оф.43
Тел.: (044) 209 23 52, (067) 233 50 58
E-mail: partner@advice.in.ua

Звяжіться з нами

044 209 23 52

© «ADVICE» , 2022
01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 14А, оф.43
Тел.: (044) 209 23 52, (067) 233 50 58
E-mail: partner@advice.in.ua