Звяжіться з нами

044 209 23 52 067 233 50 58

Звяжіться з нами

044 209 23 52
067 233 50 58

Стягнення матеріальних збитків

Категорія: Послуги Оновлено 11.07.2022 08:06 Опубліковано 11.08.2014 00:45

Ми надаємо правові послуги з відшкодування матеріальних збитків, збитків внаслідок ДТП, моральних збитків. У послугу входить: первинне вивчення матеріалів, визначення судової перспективи, складання та подання позовної заяви, організація проведення експертиз та калькуляції, збирання інформації про майно винного, ведення справ у судових інстанціях, підготовка мирових угод тощо.

Детальніше:

Статтею 22 Цивільного кодексу України передбачено, що якщо особі завдано шкоди внаслідок порушення її цивільних прав, така особа має право на відшкодування заподіяної шкоди. Крім того, збитки, заподіяні фізичній або юридичній особі відшкодовуються в повному обсязі особою, яка її завдала. Таким чином, на законодавчому рівні передбачено відшкодування збитків, але водночас слід визнати, що такі справи є одними із найскладніших. Пояснити це можна тим, що найчастіше довести зв'язок винної особи із завданими збитками непросто. Для того, щоб винного у заподіянні шкоди було притягнуто до відповідальності, необхідно встановити таке:

Наявність безпосередньо збитків:

- втрати, які особа зазнала у зв'язку зі знищенням чи пошкодженням речі, а також витрати, які особа зазнала або має зазнати для відновлення свого порушеного права (реальна шкода);

- доходи, яку особу могло б реально отримати, якби її право не було порушено (втрачена вигода).

Протиправність поведінки того, хто завдав шкоди.

Необхідно довести, що шкода завдана саме цією особою, саме її діями чи бездіяльністю, які є протиправними. Крім того, у відшкодуванні збитків суд відмовить у всіх випадках, якщо буде встановлено, що шкода заподіяна законними діями (наприклад: знесення будівлі, виконання розпорядження державного органу тощо).

При цьому вина може розглядатися як у формі наміру, так і у формі необережності. Українське законодавство передбачає випадки притягнення до відповідальності особи та за відсутності її провини, наприклад – власники джерел підвищеної небезпеки (транспортних засобів, механізмів тощо) відшкодовують збитки незалежно від наявності своєї вини.

Причинний зв'язок між протиправними діями.

Під причинним зв'язком слід розуміти наступне: поведінка заподіювача шкоди неминуче за всіх умов мала призвести до наслідків, що настали. І навпаки, якщо шкода є чистою випадковістю, відповідальність особи за її заподіяння не настане.

Як правило, обов'язок по відшкодуванню збитків покладається на особу, яка завдала цієї шкоди. Однак бувають і винятки, наприклад, збитки, завдані малолітньою дитиною, недієздатною особою – відшкодовують її батьки, опікуни чи інші особи, які несуть за неї відповідальність.

Чинним цивільним кодексом України, главою 82 передбачено особливості відшкодування заподіяної шкоди (наприклад: відшкодування шкоди, заподіяної у стані нагальної потреби, відшкодування шкоди заподіяної органом державної влади або її посадовою особою та ін.). Залежно від цього, ким завдано шкоди, як і за яких умов, застосовуються ті чи інші норми громадянського законодавства, регулюючі порядок відшкодування збитків.

На жаль, відшкодування збитків у добровільному порядку відбувається вкрай рідко. Як правило, завжди виникає необхідність у написанні позовної заяви та подання її до відповідного суду. І тут без професійної допомоги кваліфікованого юриста не обійтися. Наші співробітники зможуть правильно оформити позовну заяву, здійснити представництво у суді, супроводжувати виконання рішення суду у виконавчому провадженні.

Останні відео

Звяжіться з нами

044 209 23 52

© «ADVICE» , 2022
01014, м. Київ, ул. Бастіонна, 14А, оф.43
Тел.: (044) 209 23 52, (067) 233 50 58
E-mail: partner@advice.in.ua

Звяжіться з нами

044 209 23 52

© «ADVICE» , 2022
01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 14А, оф.43
Тел.: (044) 209 23 52, (067) 233 50 58
E-mail: partner@advice.in.ua